דילוג לתוכן העיקרי

היש לעלות על הקברים ביום השביעי לפטירה, ביום השלושים וביום השנה?