האם חייב לערוך סעודת מצווה אחת להודאה על שנרפא ואחרת על חנוכת הבית משום 'אין מערבין שמחה בשמחה'? האם רשאי לקיים סעודה זו על חנוכת הבית באולם ארועים וכיו"ב?

תאריך: 
12/06/17 י"ח סיון התשע"ז
x

Audio Playlist