דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאי הסבא לפדות את נכדו? האם יברך אף ברכת 'שהחיינו' באותו מעמד?