היש להפריש תרומות ומעשרות מפרי הפסיפלורה שנטעו לגדר? האם גפן שנטעו לגדר פטור מדיני ערלה?

תאריך: 
07/06/17 י"ג סיון התשע"ז
x

Audio Playlist