דילוג לתוכן העיקרי

היש להפריש תרומות ומעשרות מפרי הפסיפלורה שנטעו לגדר? האם גפן שנטעו לגדר פטור מדיני ערלה?