דילוג לתוכן העיקרי

היש חובה ליחד יום לכבודה של ירושלים?