האם ניתן ליישם משנתו של הרמב"ם 'תורה ועבודה' גם בעידן האווירה החילונית המתגברת והולכת?

תאריך: 
19/05/17 כ"ג אייר התשע"ז
x

Audio Playlist