דילוג לתוכן העיקרי

הקונה נכס שיש עליו עוררין - באלו נסיבות יהיה זכאי לביטול המקח ולהחזר כספו?