האם חייבות הנשים לשמוע פרשת 'זכור'? היש לחזור ולקרוא עבורן פרשה זו בהיגוי ישראלי?

תאריך: 
09/03/17 י"א אדר התשע"ז
x

Audio Playlist