האם ניתן לבטל הסכם חלוקת עזבון משנתבררו עובדות שלא היו ידועות בעת החתימה על ההסכם?

שאל השואל ואמר שבתום שבעת ימי אבל על אביהם החליטו הבנים והבנות מאחר ולא השאיר צוואה ומאחר והנכסים של האבא ידועים. כשבמקרה זה היו לו שתי דירות או שלוש, וכן כספים ועוד כמה דברים, חילקו ביניהם חלוקה. זה לוקח את זה, זה לוקח את זה, זה לוקח את זה וחתמו על ההסכם וכדי שילכו לבקש צו קיום ירושה, הצו קיום ירושה רק יקבע שכל אחד ואחד יש לו שליש מהעזבון, מדובר שהאמא כבר לא קיימת בחיים, לכן החלוקה תהיה פנימית ביניהם.

דא עקא כשכבר יצא צו ירושה וכשכבר חילקו, באו לחלק בפועל, הלך אותו אחד שלפי החלוקה ביניהם הוא היה אמור לקבל דירה פלונית. מתברר שהדירה הזו ממושכנת, יש עליה משכנתא והבנק תובע לקחת את הדירה בגלל חובות גדולים שרובצים עליה. בהתייעצות עם יועץ משפטי שבדק את העניין הוא אמר אין שום סיכוי להוציא את הדירה הזו מבנק המשכנתא, כיוון שהחובות הם גדולים והם וודאי יצליחו לחלק את הדירה בגלל החובות של המנוח אליהם. יוצא איפה שאחד היורשים יצא בשן ועין מכל החלוקה הזו.

ואז השאלה היא, האם ניתן לפרק את החלוקה הזו מחדש ובגלל הטעות הזו או לא?

והתשובה, אכן באמת כלל גדול בהלכה טעות לעולם חוזרת. שום דבר בטעות לא נעשה בעל תוקף. הקדש בטעות אינו הקדש. מיקח בטעות אינו מקח. כל דבר ודבר שהוא בטעות, אין לו תוקף. התוקף ניתן כשיש דעת שלמה שאז יש הסכמה אבל מן הרגע שהדעת לא קיימת הרי הכל בטל.

רבינו הרמב"ם בפרק עשירי מהלכות נחלות הלכה א, כותב: שני אחים שחלקו הובא להם אח אחד, אח ממדינת הים וכן שלושה אחים שחלקו ובא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהם. אפילו נטל זה קרקע וזה כספים, בטלה מחלוקת וחוזרים וחולקים השאר בשווה.

ואותו דבר מוזכר בשולחן ערוך, חושן משפט סימן קע"ה. שאכן באמת בגלל שבעל חוב בא וטרף שדה מסויימת שניתנה לו כאופוטיקי מאת המנוח אז עכשיו מסכן, אח אחד לא מקבל כלום. לכן זה נקרא חלוקה בטעות וצריך לפרק את החלוקה הזו ולהתחלק בנותר, בנכסים הנותרים בשווה בינם לבין עצמם.

על דרכנו למדנו שלעולם לא יקנה אדם נכס מקרקעין מבלי לבדוק בטאבו.

פעם היינו צריכים ללכת ללשכה מיוחדת ולשלם כסף ולהוציא משם את הנסח. היום באמצעות האינטרנט ניתן להשיג את הנסח ואז בו במקום אתה יודע, אם אתה עושה עסקה ראויה או לא.

ומעשה שהיה כך היה, שנוכל אחד מכר את הדירה שלו 3 פעמים, מכר לראובן באותו יום עשה הסכם איתו, זיכרון דברים וקיבל ממנו דמי קדימה. הלך ומכר באותו יום בצהריים לשמעון, ועשה איתו זיכרון דברים וקיבל דמי קדימה. הלך בלילה ומכר את הדירה ללוי. עשה איתו זיכרון דברים וקיבל דמי קדימה. רק בסוף התברר שכל אלה כבר נמכרו, זה היה מעשה הונאה ושלשל לכיסו את דמי הקדימה של כולם. עכשיו, גם התברר שרובצים עליו שעבודים ומשכנתאות.

צריכים לדעת כשקונים נכנס מקרקעין, צריכים במיידי לבדוק באינטרנט נסח טאבו על מנת לדעת שאין שעבודים, משכנתאות וכיוצ"ב וכמו כן, צריך לעשות זיכרון דברים שהוא מצהיר שזה נקי בשביל למכור, ושלא אכן באמת אין שום זכות לשום צד באותו נכס וכו'. אחרת, יכולים פשוט להינזק מכל הדברים האלה.

תאריך: 
08/03/17 י' אדר התשע"ז
x

Audio Playlist