היש חובה על הציבור לדאוג לנגישות לבית כנסת למתפללים בעלי מוגבליות?

תאריך: 
26/01/17 כ"ח טבת התשע"ז
x

Audio Playlist