היש חובה שלא להוציא מקרא מידי פשוטו?

תאריך: 
28/11/16 כ"ז חשון התשע"ז
x

Audio Playlist