היש משמעות אמונית לבחירתו של דונלד טראמפ לנשיא ארצות הברית?

האם יש משמעות אמונית לבחירתו של דונלד טראמפ כנשיא ארה"ב, הן ברמה האישית והן ברמה המערכתית שזה היה בניגוד לתחזיות של הסקרים?
תשובה: אין אנו יודעים מיהו באמת דונלד טראמפ, בשלב זה הצהרות כמו כל פוליטיקאי וצריך לראות את זה במבחן המעשה ולא במבחן ההצהרות.

אנחנו רק יודעים מי היו קודמיו והם בעוונותינו המרובים למרות חיוכיהם השתמשו ביחסם לארץ ולמדינה ולמנהיגים בשיטת הגזר והמקל שיש בו גם סיכון מדיני. וכן הסתובבו מסביבם יהודים שאינם אמונים על דרך ה' ועל י"ג עיקרי האמונה ותמיכתם במדינה נובעת מאג'נדה שאין הרוב תומך בה, ואני זהיר ונקי בלשוני ומדבר באיפוק רב.

לאחר שצפו את ניצחונה של המועמדת לנשיאות ואת נפילתו של דונלד טראמפ "ויהי בבוקר ותיפעם רוחם" וכלן התחזיות הלכו כמו שבאו ונבחר המועמד שאינו לרצונם כלל ועיקר. אין ספק שיש בדבר משמעות אמונית.
1. כיון שאנחנו לא יודעים כיצד הנשיא הנבחר יתנהג, יש רווח בצד בכך שיש מפלה לסוקרים ולפרשנים. לא כי אני שמח במפלתם. אלא כי אני כואב ודואג כיצד אנשי התקשורת מעצבים את דעותינו ומשתלטים על חופש המחשבה שלנו. מזינים אותנו לא רק באינפורמציה מוגזמת המותאמת למה שהם רוצים וגורמים לעם מתח ותסכול. התקשורת צריכה להכיר את מקומה.
2. לב מלכים בידי אדם, אם יקיים דונלד טראמפ משהו מההבטחות שלו ובמיוחד אם הכוורת המוצעת שלו ידידי ישראל מובהקים, ברור שיש משמעות אמונית כפולה ומכופלת לכל מה שקורה שם בארה"ב ובמיוחד לנטרל את עצמת אותם אחים יהודים שאנו מתפללים שישובו בתשובה שלמה אבל שהם מתנהלים וכופים עלינו לא רק אג'נדה פוליטית אלא גם אורח חיים, להשפיע על הציבור בגלל תמיכתם המדינית. אז יש ברכה בזה בכך שהם יכירו את מקומם ועל ישראל ימשיך להתנהל בדרכו הייחודית.

תאריך: 
10/11/16 ט' חשון התשע"ז
x

Audio Playlist