האם רשאי ליבש האתרוג שנענע בו בחג כדי להריח בו בעת ההבדלה במשך ימות השנה?

x

Audio Playlist