"ויעיד עליו יודע תעלומות" (רמב"ם הל' תשובה פ' ב הל' ב)- מהי הגירסה "וְיֵעיד" או "וְיָעיד"?

תגיות: 
תאריך: 
08/10/16 ו' תשרי התשע"ז
x

Audio Playlist