האם רשאי אדם המרותק לכסא גלגלים לשמש כ'בעל תוקע' למרות שהתקיעה תתבצע שלא בעמידה?

תאריך: 
18/09/16 ט"ו אלול התשע"ו
x

Audio Playlist