הפרשת חלה או ברכה לבטלה?

האם נכון עושות הנשים בטקסי 'הפרשת חלה'?
האם ניתן להפריש חלה מבצק שחולק לנשים שונות בכמויות קטנות?
האם עיסה של שותפים חייבת בחלה?

תאריך: 
16/09/16 י"ב אלול התשע"ו
x

Audio Playlist