האם בן ישיבה הנתמך ע"י אחרים, חייב להפריש מעשר כספים ממשכורת שקבל בגין עבודתו 'בין הזמנים'?

תאריך: 
16/08/16 י"ב אב התשע"ו
x

Audio Playlist