דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאי ועד בית הכנסת לפרסם מצבת חובות של המתפללים למרות שלכאורה עלול לבייש אלה שאינם פורעים חובותיהם?