היהדות הרפורמית, לקרב או לדחות?

שאל השואל משומעי לקחינו והוא אומר שהוא נבוך והוא מבין את ההתנגדות לרפורמים אבל לכאורה מאחר ואנחנו כך הוא אומר, מקרבים רחוקים משתדלים לקרב רחוקים, למה אנחנו לא משתלבים עם אותם רבנים שקוראים שאין לדחות את הרפורמים ויש לקרב אותם. והשאלה מתבקשת ונכונה, אבל צריכים לדעת להבחין הבחנה בין הרפורמים כתנועה ובין היחס לרפורמי כאיש כאישה, כיחיד, כיחידים, כתנועה יש לנו בעיה קשה מאוד מאוד איתם, כיחידים בוודאי שצריך לקרב כל אדם אפילו אם הוא כופר כל עוד יש לנו את הכלים והאמצעים לקרב אותנו, אבל עלינו לדעת קודם כל – רפורמים מי הם, מהי משנתם, באופן כללי ניתן לומר, כיוון שהם עצמם שונים ומשתנים מקהילה לקהילה ומזמן לזמן, אבל באופן כללי ועקרוני הם התנתקו ממעמד הר סיני, הם טוענים שההתגלות שהייתה בהר סיני איננה מחייבת כל דור ודור, אלא הם קוראים לעצמם "מתקדמים" יש קוראים לעצמם ליברלים, ויש להם עוד שם שאזכר בו, והרפורמים בעצם נותנים לכל דור ודור, והייתי אומר אפילו לכל רב ורב, והייתי אומר אפילו לכל יחיד ויחיד, את התובנות שהוא מבין בתורה איך להגשימם למציאות החיים במילים אחרות, הם אינם מאמינים שהתורה ניתנה מסיני ולדורות ולא תשתנה, כבר באמונה זו או בתובנה זו שיש להם במובן ההלכתי העקרוני הם נחשבים לכופרים כיוון שרבנו אומר שמי שאינו מאמין באחד משלושה עשר עיקרים אזי הוא נחשב לכופר, הוציא את עצמו מדת ישראל והם כופרים בתורה מן השמיים והם כופרים בנצחיות התורה, והם כופרים בימות המשיח בבין המקדש ובחידוש הקורבנות, בכל הדברים האלה הם כופרים, ולכן במובן העקרוני הם נחשבים לכופרים, למרות שבמובן העקרוני הם נחשבים לכופרים הוא אשר אמרנו, גם אדם כופר מצווה לקרב אותו ככל שאנחנו יכולים לקרב אותו, אדם יחיד, יחידים, בעיית הבעיות היא כלפי ארגון כארגון כתנועה, הם הפכו להיות ארגונים תנועות, ויש להם כנסים, יש להם אספות אשר הם אחראים לגבי עניין זה לגבי עניין אחר לגבי ההשתנויות השונות, אומנם זה השתנה מאירופה לאמריקה ובאמריקה עצמה זה הולךומשתנה כי אצלם הכול נזיל אבל קודם כל ברגע שיש לך עסק עם תנועה כתנועה לא שייך להגיד "לקרב" אלא שייך לבוא ולומר יש קונצנזוס או אין קונצנזוס, אם אין קונצנזוס  אין אחדות כי זה דבר ברור במאת אחוזים, תפיסת העולם המערבי אשר מטפחת מאוד מאוד את האגו את האני את האינדיבידואל  היא מכרסמת בכלל ככלל זה לא אומר שאנחנו צריכים לתת את המשקל לכלל לגמרי לגמרי על חשבון הפרט, חביב אדם שנברא בצלם אלוהים אבל החברה, הציבור, הכלל, אם הם ערכיים הם נועדים לטפח את האדם שנברא בצלם אלוהים, אבל לא ייתכן שהביאור והיישום של בצלם אלוהים מסור לפרט כפרט, כל אחד לפי תורתו שלו ואז אין לך כלל, אין לך חברה אין לך ציבור, יש לך חברה לצורך קיומי בסך הכול, עירייה לצורך תברואה ומסודות וסלילת כבישים, ומדינה לצורך הגנה וכיוצא בדברים האלה, אבל לא חברה שתרים אותך מבחינה ערכית, אין דבר כזה לשיטתם, אני מתכוון לשיטה המודרנית, והרפורמים הולכים בכיוון הזה יותר ויותר, הנה צאו וראו באירופה כשהתחילו הרפורמים אז אמרו א' אנחנו מתנתקים מהתפיסה שכאילו מעמד הר סיני זה היה התגלות לדורות ומחייבת, לא כל דור ודור יבין את מה שהוא צריך להבין בשביל ליישם את הערכים שלו, ב' אנחנו כופרים בכך במה שנקרא ימות המשיח ובניין בית המקדש ובכלל בניין בית המקדש והקורבנות זה דבר היסטורי היו היה, אולי לזמנים ההם זה היה מתאים, בזמנים כעת זה לא מתאים וזה לא יהיה. ולכן מחקו מסידור התפילה שלהם מחקו את ירושלים מחקו את המקדש מחקו אפילו את קיבוץ גלויות דהיינו שיבה לציון כי עכשיו היהדות והיהודים אצלם בעצם קיומם בכלל האנושות בתפיסת עולם אוניברסאלית הומניסטית אז בעצם הם ממלאים תפקיד בכל מקום שהם ולאו דווקא בארץ ישראל ולאו דווקא בירושלים ולכן באירופה הציונות ראתה בהם דבר מאוד שלילי אני מדבר ציונות חילונית! לא ציונות דתית, ראשי הציונות החילונית ראו ברפורמים אנטי ציונים מובהקים מבלי להתייחס לצד הדתי שבעניין, הם עברו לאמריקה ובאמריקה חלו שינויים בתובנות שלהם, אז נכון שיש רפורמים באמריקה שהם תומכים במדינת ישראל אבל שוב זה לא אומר שהם עולים לארץ אלא הם תומכים, וגם התמיכה שלהם הרבה פעמים היא מלווה בתובנות שהם אינם עולים בקנה אחד עם סולם הערכים שלנו לגבי ירושלים המקדש הר הבית וכל הדברים האלה, ומשום כך, ברור שאנחנו זקוקים לכל עזרה, אבל אנחנו זקוקים להיזהר מפני עזרה שבסופה היא לא עזרה אלא התאבדות, הנה למשל למה הדבר דומה רוממות הקירוב בגרונם, דהיינו לקרב את הדור הצעיר, ולכן צריך להתאים את קיום המצוות ואת התפילות לכל רמה מודרנית, אם זה למשל שהנשים תכנסנה לבית הכנסת, אם זה שהנשים יקראו בתורה שילוב וכל הדברים האלה, הוא לכאורה לפי דבריהם נועד בשביל לקרב את הדור הצעיר לתוך עולם היהדות, והנה עינינו רואות ולא זר שאצל הרפורמים יש שמונים אחוזי התבוללות כלומר איפה הקירוב הזה? הקירוב היה צריך להגדיל את המחנה היהודי, והנה המחנה הזה מביא את העם היהודי אל הגויות ולא את הגויות לתוך היהדות, גויים לא נהיים יהודים, היו כאלה שדגלו בגיור אבל אמרו שהגיור לא חייב להיות בדיוק כפי שהמסורת שבעבר נהגה, אלא יש להקל בגיור, אבל יש היום רפורמים שאומרים – אין צורך בגיור, אלא די בכך שאדם מזדהה עם היהדות אז הוא יהודי ואין צורך בגיור, יש הרבה הרבה ווארציות אצל הרפורמים השונים, ממש תכונית כבקשתך, הלאה מזה, בעבר היו משיאים – ומי היום בתוכם כבר משיאים הוא והוא, היא והיא, משיאים – למה? זה מימוש עצמי, זה מה שהדור צריך, הדור נפתח לדברים האלה, יש שינויים וצריך לזרום עם השינויים, במילים אחרות, כל עוד הם כתנועה פועלים לקידום הדברים האלה, אין לנו קונצנזוס, מדוע יש לנו קונצנזוס עם אחינו החילונים ולא עם הרפורמים, החילוני איננו כופר בתורה מן השמיים, החילוני לא אומר שצריך לשנות את התורה, החילוני אומר – אני באופן אישי  לא יכול לקיים את כל המצוות, אני יבוא ליום הכיפורים אני אעשה ברית מילה אני אקבע מזוזה, כל חילוני לפי המדדים שלו, הוא לא בא עם אידאולוגיה הוא לא בא עם תורה, הוא בא עם רצון אישי של התחברות עם היהדות ברמה כזו או כזו, זאת לא תורה זאת לא אידאולוגיה עם אחד כזה אנחנו יכולים לחבק, אנחנו יכולים לחיות ביחד, מדוע? אולי ביום מן הימים הוא יפתח ויראה שאנחנו השומרים את משמרת ה' הנאמנים לעקרונות של היהדות, איננו מפחידים איננו לא מודרניים, אנחנו יודעים לשלב תורה יהדות עם מודרנה וקדמה, והנה נזכרתי בשם הנוסף שיש לרפורמים "מתקדמים" ליברלים מתקדמים רפורמים, יש להם כמה וכמה שמות, אנחנו לא – לא מתקדמים אנחנו מתקדמים יש לנו את הקדמה, להפך אני טוען שרמת הקדמה אצל הרפורמים היא לא קידמה, היא נסיגה! כי אם אתה משיא הוא והוא והיא והיא אתה חוזר לדור המבול, בדור המבול כבר היו הדברים האלה, ואפילו עם בעל חיים, וכנראה שיגיעו גם עם בעלי החיים, אז זה לא קידמה – זה חזרה ונסיגה לדורות ארכאיים שכבר התיאוריות האלה היו ואבדו מן הקלח, כי האנושות גילתה את כל ההרס ויימח כל היקום, בני האדם הפכו להיות בשר, לא בני אדם שנבראו בצלם האלוהים, זה נמחה, אז לכן כל עוד יש קונצנזוס יש יהדות, אין קונצנזוס זה פילוג אז ברגע שבאים ואומרים ספרדים אשכנזים, תמנים חילונים דתיים מסורתיים יש קונצנזוס, יש תורה לעם היהודי יש תורה מן השמיים שלא תשתנה, כל אחד מהם מסגנונות שקיבל מאבותיו או כל אחד מקיים לפי היכולת האישית שלו – זה קונצנזוס זה אפשר לחבק, זה יש אחדות ונתקדם הלאה, אבל ברגע שהוא בא ומשנה אותך במהותך שם אין קונצנזוס, ומשום כך צאו וראו – השומרונים ירדו מן העולם, דהיינו לא אתנו, הלאה – הצדוקים אין להם זכר, הקראים בימינו אם קראי או קראית מתקרב אנחנו מקרבים אותם אבל ברגע שהקראים כקראים עדיין שומרים על הארגון והמסגרת שלהם מתוך אידאולוגיה שלהם לא מתוך שהורגלו לזה, אז אין לנו שיח ושיג עם כאלה שדוגלים באידאולוגיה יש לנו שיח ושיג עם אלה שמקיימים את תורת אבותיהם מצוות אנשים מלומדה עם אלה יש לנו שיח ושיג כי אנחנו יכולים להתמודד עם זה ולהתמודד איתם ולהראות להם את שגיאתם ולקרב אותם ולחבק אותם, ולכן התשובה לאותו יהודי יקר ששאל את השאלה הזאת, ידינו מושטת ולבנו פתוח לכל יהודי באשר הוא שם, אבל אין אפשרות בשום פנים ואופן ליצור איזה שהוא קונצנזוס עם ארגונים עם תנועות שחרתו על דגלם את השינוי של היהדות, עם אלה קשה לדבר עם אלה אין קונצנזוס, ואין לי צל של ספק שאם הם לא ישנו ולא ייסוגו מהדברים האלה הם יאבדו מתוך היהדות הם כבר מתבוללים למעלה משמונים אחוז חלילה הם יגיעו למאה אחוז בצער אני אומר את זה, אין לך שואה יותר גדולה מזה, אבל באוזני אותו שואל עוד הערה, אני מבין שהשואל שאל בגלל הסערות אשר אנחנו שומעים עליהם חדשים לבקרים ברחבת הכותל צאו וראו מי מופיע בהר הבית בכותל ועושה את כל הקומבינציות, זה מיזוג של כמה גורמים מיזוג של נשים פמיניסטיות לאו דווקא רפורמיות, יש אורתודוקסיות פמיניסטיות  שג'וק השוויון דבק בהם, הם חושבות שכאילו שוויון בין איש ובין אישה צריך להיות מתמטי, יש שוויון ביהדות אבל לא שוויון מתמטי אלא פונקציונאלי – ייעודי, אבל מה לעשות? זה תפיסת עולמם והם מפגינות, זה לאו דווקא רפורמיות, זה עולם אחר לגמרי, ויש מה שנקרא רפורמים אשר לא מאמינים בהר הבית במקדש, ולמה הם עושים את הדברים האלה? חברו חבר בשביל לערער, בשביל לקנטר, צאו וראו רבותיי יש היום מבין אחינו החילונים אשר כאמור מגדירים את עצמם כציונים והציונים בעבר רדפו את הרפורמים כי ראו בזה נגד הציונות, והיום יש מאלה שקוראים לעצמם ציונים ואליבא דאמת הם פוסט-ציונים ראה כל אותם אנשי שמאל קיצוני שהם קוראים לעצמם ציונים והם פוסט-ציונים ואלה משתפים פעולה עם הרפורמים ועם הפמיניסטיות, מדוע? כדי לערער את היעד שהם רוצים לערער, את הימין את הדתיים, ולכן אצלם הר הבית והכותל הוא לא מקום שהם הולכים אליו כי הם באמת משתוקקים ללכת אליו ולהתפלל בסגנונם שלהם, אלא הם הולכים שמה מתוך רצון לקנטר, ליצור אנרכיה ליצור בלגאן שישמעו אותם, שיראו אותם בתקשורת, שתוכל מה שקוראת לעצמה התנועה ליהדות מתקדמת לעתור לבג"ץ כדי להביך כדי לקרוע את העם זאת המגמה שלהם, זה לא שהם באמת כל כך לא ישנות או לא ישנים בלי להתפלל וכיוצא בזה, אלא הפגנתיות, זו הפגנה זו התרסה אנחנו מצטערים צער גדול מאוד שהגענו למציאות כזאת שבמקום שהכותל המערבי ששוחרר אחרי הרבה אלפי בשנים הוא יהיה סדנא לאחדות הלבבות מכניסים לנו משהו שהוא לא יעלה על הדעת, תורת כל אדם בידו, אי אפשר ברחבת הכותל לתת לכל אדם תורת כל אדם בידו, אם זה יהיה תורת כל אדם בידו לא נהיה עם אחד ומי כעמך ישראל, מה, מחר מחרתיים יעשו מצעד חרפה ליד הכותל המערבי מה נעשה? זה אחדות? זה פירוד עם, מחר מחרתיים יבואו נודיסטים לשם חס ושלום, יבואו יגידו אני חי מתוך רצון להתקרב לבורא עולם ככה אני מבין את הקרבה שלי, אי אפשר! הם צריכים לעקור מראשם שאין דבר כזה חיים של חברה חיים של ציבור עם מימוש מקסימאלי של תאוות האדם באופן פרטי, אין נוסחה כזאת בעולם אלא יש מה שנקרא מיעוט וצמצמום, העניינים הפרטיים למען חברה למען ציבור למען אחדות, לכן לא רק תשובה לאותו שואל אנחנו קוראים לאותם אנשים אשר ייקר להם קיומו של העם היהודי, אשר יקרה להם שיבת ציון, חדלו הרעה הפסיקו למעשה ההתרסה שנעשים כביכול מטעמים אידאולוגיים ואין להם כוונה להתריס ולנגח ולערער באו נשמור על ייחודית עמנו ועל אחדות עמנו וכל אדם יימצא את הביטוי של עצמו היכן שהוא רוצה אבל לא בזירות ולא באותם מקומות שחייבים אנחנו לשמור על מקסימום של אחדות בשביל שנוכל לעמוד אין בפני דור המחר שלנו ועוד יותר בפני אויבינו בכל העולם כולו.

תגיות: 
תאריך: 
17/07/16 י"א תמוז התשע"ו
x

Audio Playlist