האם רשאי הבן לשבת במושב הנהג שברכב הנהוג בדרך כלל ע'י אביו?

תאריך: 
24/06/16 י"ז סיון התשע"ו
x

Audio Playlist