היש מצוה לקיים דברי המת כאשר זה כרוך בביזוי האחר?

תאריך: 
22/06/16 ט"ז סיון התשע"ו
x

Audio Playlist