דילוג לתוכן העיקרי

היש מצוה לקיים דברי המת כאשר זה כרוך בביזוי האחר?