היש בהלכה התייחסות ונקיטת אמצעים כנגד המשליך פסולת לרשות היחיד או לרשות הרבים?

תאריך: 
23/05/16 ט"ו אייר התשע"ו
x

Audio Playlist