מצוות תפילין, זמנה כל היום – מדוע, איפוא, יש לברך עליה כל אימת שנזקק להניחן מס' פעמים ביום?

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪