האם נכון לדון אדם לאחר מותו על עברות שבצע לכאורה?

x

Audio Playlist