אבל שנדרש לגלח מקצת זקנו לצורך ביצוע טיפול מציל חיים, האם רשאי להשלים הגילוח משום כבוד הבריות?

תאריך: 
04/04/16 כ"ה אדר ב' התשע"ו
x

Audio Playlist