דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאית המינקת להתענות ביום 'תענית אסתר'?