באלו נסיבות יהיה ההפקר חייב בהפרשת תרומות ומעשרות ובאלו נסיבות יהיה ההפקר פטור?

תאריך: 
01/02/16 כ"ב שבט התשע"ו
x

Audio Playlist