אתרוג שגדל בשביעית ונלקט טרם ט'ו בשבט של השמינית, היש להפריש ממנו תרומות ומעשרות?

תאריך: 
25/01/16 ט"ו שבט התשע"ו
x

Audio Playlist