דילוג לתוכן העיקרי

אתרוג שגדל בשביעית ונלקט טרם ט'ו בשבט של השמינית, היש להפריש ממנו תרומות ומעשרות?