'אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהן', הכיצד?

תאריך: 
19/01/16 ט' שבט התשע"ו
x

Audio Playlist