דילוג לתוכן העיקרי

ברוך דיין האמת - הספדים על מארי סעדיה יצחק הלוי ע"ה

כוס תנחומים למשפחת יצחק-הלוי הי"ו בהסתלק אביהם

ר' סעדיה יצחק הלוי ז"ל

קהילת "יד יוסף" בשכונת הדר גנים פתח תקווה זכתה לחסות מהודו בעשור האחרון לחייו ופטירתו מהווה אבידה קשה לקהילה.
מארי סעדיה ע"ה הוא מאחרוני מעתיקי השמועה ומנחילי השמועה והמסורה, אשר גדל על ברכי גדולי תלמידי החכמים, אהוב על השמים ואהוד על הבריות, שייף עייל שייף נפיק ולא מחזיק טיבותא לנפשיה, סופר סת"ם מומחה, משכים ומעריב לבתי כנסיות ומדרשות.

ינחם המקום ב"ה את המשפחה נחמה שלמה בכלל נחמת ציון וירושלם

הרב אביעד אשואל מספיד בהלוויה את מארי סעדיה יצחק הלוי

 

הרב יחיאל תם והרב אדוארד יהונתן בהספדים בהלוויה

הספדו של מו"ר הרב רצון ערוסי שליט"א בשבעה