האם האיסור לעשות בית הכנסת קיצור דרך כמעבר ממקום למקום, חל גם על רחבת בית הכנסת?

תאריך: 
06/01/16 כ"ה טבת התשע"ו
x

Audio Playlist