דילוג לתוכן העיקרי

נזקים שנגרמו למושכר ע"י צד ג'- האם יתחייב בהם השוכר מדין שומר שכר?