דילוג לתוכן העיקרי

החושש שאורחיו לא יטלו ידיהם, האם רשאי להפקיר את הסעודה ע'מ שלא יעבור על 'לפני עוור לא תתן מכשול'?