החושש שאורחיו לא יטלו ידיהם, האם רשאי להפקיר את הסעודה ע'מ שלא יעבור על 'לפני עוור לא תתן מכשול'?

תאריך: 
29/12/15 י"ז טבת התשע"ו
x

Audio Playlist