דילוג לתוכן העיקרי

מהי התייחסותו של משפט התורה להרשעת הנאשם ברצח (רומן זדורוב) ברוב של 2 נגד 1 בבית המשפט העליון?