האם רשאים אבלים לערוך 'סעודת הבראה' עם תום ימי ה'שבעה' בניגוד לצוואת זקניהם להמנע מכך?

תאריך: 
23/12/15 י"א טבת התשע"ו
x

Audio Playlist