כיצד מתייחסת ההלכה לתרבות הדיון בוועדות הכנסת?

תאריך: 
11/11/15 כ"ט חשון התשע"ו
x

Audio Playlist