האם די בחלונות פתוחים במגדל רב קומות, לפטור מאיסור יחוד?

תאריך: 
18/10/15 ה' חשון התשע"ו
x

Audio Playlist