דילוג לתוכן העיקרי

האם מברכין ברכת אבלים בחולו של המועד?