חוב הנובע מהתנהגות נלוזה של הלווה, האם נשמט אם המלווה לא עשה פרוזבול?

תאריך: 
30/08/15 ט"ו אלול התשע"ה
x

Audio Playlist