האם יתחייב בתשלום שכ"ד על תקופת שיפוץ המושכר שנמשכה מעבר למועד הפינוי המוסכם?

תאריך עברי מלא + תאריך לועזי: 
30/07/15 י"ד אב התשע"ה
הלכה יומית: 
x

Audio Playlist