האם יתחייב בתשלום שכ"ד על תקופת שיפוץ המושכר שנמשכה מעבר למועד הפינוי המוסכם?

תאריך: 
30/07/15 י"ד אב התשע"ה
x

Audio Playlist