דילוג לתוכן העיקרי

הנוהג כשיטת ר"ת לעניין זמן יציאת השבת כיצד ינהג בט' באב שחל ביום ראשון?

הנוהג להוציא השבת כשיטת רבנו תם, האם יוכל לאכול עד זמן רבנו תם בערב צום ט' באב?