עשיית יין מן ההפקר בשנת השמיטה

בשנת השמיטה הפקיר בעל כרם את כרמו. אדם המעונין לקחת מהקרן 400 ק"ג ענבים לצורך הכנת יין.
האם רשאי הלוקח לשלם לבעל הכרם כסף גדול, במטרה שבעל הכרם ישכור פועל שיקטוף הענבים עבור הלוקח, ישלם לפועל שכר עבודתו, ושאר הכסף ישמש כמתנה הלוקח לבעל הכרם.
בשאלה זו נכללת כמובן השאלה, מה כמות הענבים שרשאי אדם לקחת מהכרם בשנת השמיטה.

תגיות: 
תאריך: 
23/07/15 ז' אב התשע"ה
x

Audio Playlist