האם מותר להרשם רישום כפול לשני גנים?

אם שרשמה את בנה לגננת א לשנת הלימודים ועתה רוצה להעביר את בנה לגגנת ב מאחר ויש לה חצר בגן.
האם מותר לגננת ב לקבל בן זה מאחר וכבר נרשם לגננת אחרת?

תאריך: 
23/07/15 ז' אב התשע"ה
x

Audio Playlist