היש לחשוש לאיסור שתיית מים בשעת חילופי תקופות השנה?

יש המפרסמים ברשתות החברתיות כי יש היום איסור שתיית מים בשעות מסויימות ומי שישתה עלול ח"ו להינזק.
מה שיטת הרמב"ם לגבי פרסומים אלו?
האם נכון שמפרסמים הפחדות כאלו באתרי אינטרנט וברשתות החברתיות?

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪