כיצד מתיישבת כפיית מצעד החרפה על מוסד אקדמי דתי, עם הערכים הדמוקרטיים של מדינת ישראל?

תאריך: 
14/06/15 כ"ז סיון התשע"ה
x

Audio Playlist