דילוג לתוכן העיקרי

עיונים במשמעותו של "יום העצמאות"

האם יש מקום להשתתף בחגיגות יום העצמאות שתיקנו ראשי המדינה החילוניים?

האם ליום העצמאות יש בהכרח משמעות דתית?

האם יש מקום ליישב את המחלוקות בין הציבור הדתי לאומי והציבור החרדי?

השיעור הועבר בחוג בית