'אחרי רבים להטות', מה יש לדמוקרטיה המערבית ללמוד מהמתכון הדמוקרטי שמציעה תורת ישראל?

תאריך: 
18/03/15 כ"ז אדר התשע"ה
x

Audio Playlist