הישנן נסיבות להיתר סעודות בבתי כנסת?

תאריך: 
01/02/15 י"ב שבט התשע"ה
x

Audio Playlist