מהי רמת החובה של יחידים ל"הציל" את המנין היומי בבית הכנסת בו הם מתפללים בשבתות ומועדים?

תאריך: 
02/12/14 י' כסלו התשע"ה
x

Audio Playlist