קני סוכר, מה דינם לגבי איסור עורלה, הפרשת תרומות ומעשרות וקדושת שביעית?

תאריך: 
11/11/14 י"ח חשון התשע"ה
x

Audio Playlist